• startup1

Srdečně Vás vítam na stránkách věnovaných osobnímu rozvoji, konkrétně momentu, kdy dosavadní vnitřní nastavení přestávají fungovat a je zapotřebí „nastartovat se“ do další životní etapy, která se ponese v duchu progresu a rozkvětu sebe sama. Tyto stránky vznikly za účelem nabídnout účinnou a přímou změnu všem, kteří chtějí ve svém životě:


  • zažívat novou vědomější realitu

  • vydat se novým směrem

  • hledat nové podněty

  • pochopit období nezdarů a nespokojenosti

  • pocítit svobodu a plnost prožívání

  • konečně být sami sebou

  • přivítat hojnost a kreativitu života

  • prožívat svůj potenciál, radost z bytíSpiritual startup

Díky tomuto přístupu je vnitřní proměna nevyhnutelná, neboť se pracuje s původními podvědomými nastaveními, která mají za následek „nepohyblivost“ a díky jejichž definování a následné proměně přestává ona „strnulost“ existovat a klient se otevírá novým pohledům, které lépe vystihují jeho současné potřeby a záměry a následně i tyto potřeby a nová nastavení pomohou realizovat. Cílem je nabídnout portfolio služeb, které tato původní nastavení pomáhají efektivně měnit, resp. otevřít klientovi možnosti, jak lépe pracovat na vnímání vnějších okolností, původních strategií a celého jeho života v širokých souvislostech tak, aby přestávala fungovat dualita (teď je to tak a musí to být jinak), ale ukázaly se možnosti plného prožívání v tom co je právě teď.

Zobrazit více...